ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID 19

1. СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСАНЦИЯ 1,5 m – 2,00 m 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 3. МИЕНЕ НА РЪЦEТЕ РЕДОВНО СЪС САПУН 4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АСАНСЬОР 5. НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ КЛИМАТИК В СТАЯТА 6. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИНИ БАР 7. ПРОВЕТРЯВЙТЕ РЕДОВОНО 8. ПОЧИСТВАНЕ НА СТАЯТА ОТ КАМЕРИЕРКА СТАВА СЛЕД НАПУСКАНЕ 9. СЛЕД НАПУСКАНЕ ПОМЕЩЕНИЕТО ОСТАВА 24 h СВОБОДНО