ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID 19

1. СПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ДИСАНЦИЯ 1,5 m – 2,00 m
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
3. МИЕНЕ НА РЪЦEТЕ РЕДОВНО СЪС САПУН
4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АСАНСЬОР
5. НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ КЛИМАТИК В СТАЯТА
6. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МИНИ БАР
7. ПРОВЕТРЯВЙТЕ РЕДОВОНО
8. ПОЧИСТВАНЕ НА СТАЯТА ОТ КАМЕРИЕРКА СТАВА СЛЕД НАПУСКАНЕ
9. СЛЕД НАПУСКАНЕ ПОМЕЩЕНИЕТО ОСТАВА 24 h СВОБОДНО